Framgångsrik projektledning
Vår specialitet är att erbjuda högt kvalificerade tjänster som projektledare inom samhällsbyggande. Våra medarbetare har ett gediget yrkeskunnande och de erfarenheter som krävs för att genomföra en framgångsrik projektledning. Grunden för detta är kunskap om projektledningens kompetensområden, professionell samverkan samt ordning och reda.

Hela vägen – eller valda delar
Vi har omfattande erfarenhet av att leda stora, komplexa projekt med helhetsansvar från tidiga skeden till överlämnandet. Vi kan också gå in och bidra med specifik kompetens i kundens organisation.  

Vi erbjuder följande tjänster
•    Projektledare
•    Projekteringsledare
•    Byggledare
•    Projektcontroller
•    Kvalitetsledare
•    Miljöledare
•    Kalkylator
•    Projektadministratör
•    Projektkommunikatör

Vi kan även erbjuda mentorskap till företag och projektorganisationer, både vid start av projekt och senare när det finns behov av förändringar kring organisation, styrning och/eller ledning.  I mentorsrollen arbetar vi även som stöd till projektorganisationen ”utanför linjen” med korta insatser som t.ex.

•    Definition av projektets omfattning (tid och kostnader)
•    Organisationsutveckling
•    Rutiner för styrning och ledning inklusive kvalitet, miljö och arbetsmiljö
•    Rutiner för riskhantering och riskbedömning