Affärsidé och vision
Projektlots ska tillföra kunden kompetenser och resurser för ledning av projekt inom främst samhällsbyggnad. Projektlots ska uppfattas som en garant för ett framgångsrikt projektgenomförande. Projektlots ska genom sina kompetenta och erfarna medarbetare vara en erkänd och efterfrågad partner för genomförandet av framgångsrika projekt.


Företagsledning, styrelse och ägare

Ove Näslund, ordförande
Astrid Evang, VD
Karin Froste
David Nee
Göran Alvebro
Susanne Rosendahl
Sverker Östher

Företaget ägs av medarbetarna.


Historik 

Projektlots i Stockholm AB startades av Hans Israelsson 2001 med inriktning att erbjuda konsulttjänster inom projektledning och byggledning. Göran Alvebro och Ingvar Sörman var de första anställda i bolaget. Projektlots första uppdrag utfördes för Stockholms Stad (Hammarby Sjöstad) och Banverket (nya Årstabron).

År 2002 tog Hans in tre anställda och två underkonsulter som delägare i Projektlots. Förutom projektledare i stora anläggningsprojekt var Hans Israelsson också vd och företagsledare i bolaget. Därtill var han engagerad bland annat i byggbranschens FIA-projekt (Förnyelse i anläggningsbranschen).

En stor tragedi drabbade familjen Israelsson, deras anhöriga och vänner, Projektlots inräknat, när Hans och hans familj på semester i Khao Lak i Thailand julen 2004 blev offer för tsunamin. Av familjen omkom Hans, Gullan, Lucas och Sara, endast sonen Victor överlevde vågorna. Victor återkom till Stockholm, skadad, men snart på benen.

Projektlots ombildades efter Hans frånfälle, och de tolv konsulter som då var engagerade i företaget blev samtliga delägare i det ombildade bolaget, nu kallat Projektlots i Sverige AB. Företaget drivs nu vidare med den inriktning som det fick under Hans Israelssons ledning.